4.345.228 PLN

Wyniki oceny projektów !

W ramach edycji Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2025 mieszkańcy złożyli 92 projekty zadań. Komisja ds. oceny merytorycznej dokonała oceny projektów, której wyniki prezentujemy poniżej:

- Projekty, które uzyskały ocenę pozytywną

- Projekty, które uzyskały ocenę negatywną

- Wykaz wszystkich projektów wraz oceną

Przypominamy, że od dnia publikacji wyników Wnioskodawcom przysługuje  odwołanie od negatywnej oceny (14.06-21.06.2024r.). Odwołanie należy przesłać za pomocą systemu do obsługi Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego dostępnego na stronie grudziadz.obywatelski.org poprzez zalogowanie się na indywidualne konto i przesłanie wiadomości z treścią odwołania z zadania, które otrzymało ocenę negatywną.