4.345.228 PLN

Procedura krok po kroku

Jak złożyć projekt

KROK 1

Napisz projekt. Możesz to zrobić wyłącznie  w wersji elektronicznej poprzez stronę grudziadz.obywatelski.org

Jeśli masz problemy z wypełnieniem formularza skontaktuj się z wydziałem/ jednostką merytoryczną -  dane kontaktowe. Jeśli masz problem z przygotowaniem kosztorysu zadania skorzystaj z  cennika "Ile kosztuje Miasto", z pewnością ułatwi Ci wycenę poszczególnych elementów zadania.


KROK 2

O ile składasz projekt zadania ogólnomiejskiego lub zadania ogólnomiejskiego miękkiego, zbierz 10 osób, które poprą Twój projekt. Wzór listy poparcia.


KROK 3

Projekt dotyczący zadania okręgowego lub ogólnomiejskiego przewidzianego do realizacji na nieruchomościach stanowiących własność gminy - miasta Grudziądz oddanych w trwały zarząd (np. szkoły, przedszkola), na nieruchomościach gminy-miasta Grudziądz oddanych w użytkowanie wieczyste bądź na nieruchomościach niestanowiących przedmiotu własności gminy - miasta Grudziądz, wymaga dołączenia oświadczenia o woli udostępnienia nieruchomości.

Projekt zadania miękkiego przewidzianego do realizacji na nieruchomościach stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz oddanych w trwały zarząd (np. szkoły, przedszkola), nieruchomościach gminy-miasta Grudziądz oddanych w użytkowanie wieczyste bądź na nieruchomościach niestanowiących przedmiotu własności gminy - miasto Grudziądz, wymaga dołączenia pisemnej zgody na bezpłatne udostępnienie nieruchomości na czas realizacji zadania.

KROK 4

Zatwierdź wniosek w wersji elektronicznej dołączając do niego wszystkie niezbędne dokumenty  wraz z listą poparcia (tylko dla zadań ogólnomiejskich i ogólnomiejskich miękkich).

W razie jakichkolwiek wątpliwości skorzystaj z pomocy  - Wydział  Komunikacji Społecznej, tel. 56 45 10 462, adres e-mail obywatelski@um.grudziadz.pl

Pamiętaj! Termin składania projektów upływa z dniem 25 marca o godz. 12.00