4.345.228 PLN

Zagrajmy w kosza!

Akceptacja do głosowania TAK

Dane podstawowe

Numer nadany po weryfikacji 2

Typ zadania okręgowe

Kategoria Sport (boiska, siłownie plenerowe)

Autor projektu MAGDALENA SUCHODOLSKA

Opis

Celem zadania jest adaptacja terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Konarskiego na boisko do koszykówki. W planach jest przygotowanie podłoża, montaż dwóch koszy oraz piłkochwytów dla zachowania bezpieczeństwa.

Uzasadnienie realizacji zadania

Boisko będzie ogólnodostępne, będą mogły z niego korzystać dzieci i młodzież ze szkoły, ale również wszyscy mieszkańcy okręgu. Przyczyni się to, do zwiększenia aktywności fizycznej, wzbogaci ofertę sportową tej części miasta.

Lokalizacja

Okręg Kawalerii Polskiej - Stare Lotnisko

Adres Teren położony przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Konarskiego.

Projektowanie uniwersalne

Projekt zakłada, że z boiska będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy. Teren jest ogólnodostęny.

Koszt brutto

Szacowany koszt przez Składającego 150.000 PLN

Koszt po weryfikacji merytorycznej 150.000 PLN