4.345.228 PLN

270 nowych drzew dla Grudziądza

Akceptacja do głosowania TAK

Dane podstawowe

Numer nadany po weryfikacji 3

Typ zadania ogólnomiejskie

Kategoria Zieleń miejska

Autor projektu Kamil Heyka

Opis

Projekt polega na posadzeniu co najmniej 270 nowych drzew na terenie całego miasta w lokalizacjach zaproponowanych przez mieszkańców.

Uzasadnienie realizacji zadania

Grudziądz wciąż potrzebuje nowych drzew. Jest mnóstwo terenów, na których ich brakuje. Tymczasem drzewa stanowią istotny element krajobrazu miejskiego, pełniąc kluczową rolę w produkcji tlenu oraz pochłanianiu dwutlenku węgla, co wpływa zarówno na nasze życie, jak i na ekosystem globalny. Dodatkowo, neutralizują zanieczyszczenia powietrza i regulują temperaturę. Ich obecność sprzyja także przyjemniejszej przestrzeni miejskiej, zwiększając ruch pieszy i dochody lokalnych biznesów, a także podnosi wartość nieruchomości. Ponadto, korzystnie wpływają na zdrowie psychiczne i fizyczne ludzi, redukując stres i agresję oraz poprawiając koncentrację. Drzewa również zwiększają wartość nieruchomości z nimi sąsiadujących. Badania naukowe wskazują jednoznacznie, że jesteśmy gotowi więcej zapłacić za mieszkanie, z którego okien widać drzewa. Czy potrzeba więcej powodów, by sadzić i dbać o drzewa?

Lokalizacja

Adres Dokładna lokalizacja nasadzeń na terenach należących do miasta zostanie wskazana przez miejskiego Architekta Zieleni na podstawie zgłoszeń od mieszkańców.

Projektowanie uniwersalne

Projekt uwzględnia potrzeby wszystkich osób i będzie służyć wszystkich mieszkańcom w możliwie najszerszym zakresie.

Koszt brutto

Szacowany koszt przez Składającego 300.000 PLN

Koszt po weryfikacji merytorycznej 300.000 PLN