4.345.228 PLN

Oświetlenie boiska przy ulicy Ikara oraz montaż piłkochwytów

Akceptacja do głosowania TAK

Dane podstawowe

Numer nadany po weryfikacji 4

Typ zadania okręgowe

Kategoria Sport (boiska, siłownie plenerowe)

Autor projektu Kamil Rychlicki

Opis

Zadanie obejmuje montaż oświetlenia ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej przy ulicy Ikara w postaci oświetlenia ledowego o natężeniu minimum 75lx (4 słupy oświetleniowe – 8szt. opraw LED) oraz montaż piłkochwytów wys. 4m od strony ulicy Ikara oraz od strony sąsiedniego bloku mieszkalnego (łącznie ok. 30mb). Oświetlenie boiska zwiększy bezpieczeństwo dzieci i młodzieży korzystających z boiska po zmroku. Oświetlenie powinno włączać się codziennie automatycznie o zmroku i wyłączać automatycznie o godzinie 22 (zastosowany będzie zegar astronomiczny). Nowe oświetlenie będzie podłączone do oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Ikara i ul. Polskich Skrzydeł. Montaż piłkochwytów pozwoli uniknąć wypadania piłek poza obszar boiska, w szczególności w kierunku charakteryzującej się wzmożonym ruchem ulicy Ikara. Piłkochwyty powinny być zamontowane w taki sposób, aby z umożliwiały dostęp do boiska z obu stron.

Uzasadnienie realizacji zadania

Istniejące boisko ogólnodostępne przy ul. Ikara jest miejscem chętnie odwiedzanym przez dzieci i młodzież, jednak nie posiada sztucznego oświetlenia, co powoduje, że korzystanie z niego po zmroku staje się niebezpieczne, w szczególności w okresie wiosennym i jesiennym. Montaż sztucznego oświetlenia zwiększy znacząco bezpieczeństwo użytkowników boiska. Na bezpieczeństwo użytkowników wpłynie również montaż piłkochwytów od strony ulicy Ikara oraz od strony sąsiadującego bloku mieszkalnego.

Lokalizacja

Okręg Lotnisko - Węgrowo - Kobylanka

Adres ul. Ikara, 86-311 Grudziądz, działka nr 21/865, obręb 118

Projektowanie uniwersalne

Boisko przy ulicy Ikara jest boiskiem ogólnodostępnym, więc mogą z niego korzystać również mieszkańcy z niepełnosprawnościami.

Koszt brutto

Szacowany koszt przez Składającego 103.700 PLN

Koszt po weryfikacji merytorycznej 103.700 PLN

Załączniki do formularza zgłoszeniowego