4.345.228 PLN

Mural „Chrystian" — założyciel miasta Grudziądza

Akceptacja do głosowania TAK

Dane podstawowe

Numer nadany po weryfikacji 6

Typ zadania ogólnomiejskie

Kategoria Inne

Autor projektu Rafał Heidek

Opis

Zadanie przewiduje namalowanie muralu przedstawiającego postać Chrystiana na tle mapy z Ziemią Chełmińską.

Uzasadnienie realizacji zadania

Głównym celem projektu jest upamiętnienie postaci Chrystiana – założyciela miasta Grudziądza. Postaci widniejącej w herbie miasta Grudziądza. 5 sierpnia 1222 roku książę Konrad I Mazowiecki przekazał biskupowi Prus Chrystianowi liczne dobra w Ziemi Chełmińskiej. W owym dokumencie na pierwszym miejscu znalazł się gród Grudenz, Zapis fonetyczny sugeruje, że pierwotna polska nazwa nadwiślańskiego grodu mogła brzmieć „Grudzieniec”. O tym, że Chrystian był założycielem Grudziądza mówią nam zachowane dokumenty z jego czasów oraz informacje z roczników i później zapisanych kronik, które są bardzo skąpe. Historycy sądzą, że wiele dokumentów zostało celowo zniszczonych przez Krzyżaków, którzy przejęli dorobek Chrystiana, aby zatrzeć pamięć o nim i jego osiągnięciach. Chrystian urodził się około 1170 roku na Pomorzu Zachodnim w miejscowości Chociwel. W młodzieńczych latach życia został przyjęty do klasztoru cysterskiego w Kołbaczu niedaleko Szczecina, następnie został przeniesiony do klasztoru w Oliwie. W tym klasztorze Chrystian pobierał nauki obejmujące język łaciński, teologię i filozofię. Znał również język polski, niemiecki oraz pruski. Chrystian włączył się do nawracania Prusów, a w roku 1210 pojawił się na dworze papieskim w towarzystwie mnicha łekneńskiego Filipa, by zrelacjonować postęp prac misyjnych. Z powodu dużego zaangażowania w pracę, stał się współliderem misji, a po tragicznej śmierci Filipa w 1213 roku, stał się jedynym kandydatem na objęcie kierownictwa planowanego biskupstwa pruskiego. Najpewniej biskupem został na przełomie 1215 i 1216 roku. Prawdopodobnie Chrystian nadał Grudziądzowi prawa miejskie - magdeburskie. W 1291 roku Krzyżacy zamienili prawa magdeburskie na prawa chełmińskie. Postać Chrystiana zasługuje na to, żeby mieszkańcy miasta mogliby się z nim utożsamiać, oraz nie powinniśmy zapominać, że to właśnie on jest „ojcem” Grudziądza, a nie Krzyżacy. * źródło informacji – książka Pawła Grochowskiego „ Chrystian Biskup Prus 1216-1245”

Lokalizacja

Adres 86-300 Grudziądz, ul. Klasztorna 6

Projektowanie uniwersalne

Z projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy miasta.

Koszt brutto

Szacowany koszt przez Składającego 50.000 PLN

Koszt po weryfikacji merytorycznej 50.000 PLN

Załączniki do formularza zgłoszeniowego