4.345.228 PLN

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP15

Akceptacja do głosowania TAK

Dane podstawowe

Numer nadany po weryfikacji 7

Typ zadania okręgowe

Kategoria Mała architektura (place zabaw, ławki)

Autor projektu Rafał Heidek

Opis

1. Budowa modułu boiska wielofunkcyjnego o wymiarach ok. 24mx14m, o nawierzchni z trawy syntetycznej z odpowiednimi obrzeżami, w odpowiednim kolorze z zasypem piaskiem kwarcowym na podbudowie z kruszyw sortowanych, zagęszczonych mechanicznie. 2. Naniesienie w obszar boiska odpowiednich linii do siatkówki, koszykówki i gry w piłkę ręczną. 3. wyposażenie boiska w odpowiedni sprzęt: kosze z obręczą do koszykówki -2 szt., słupki do siatkówki - 2szt., siatka do siatkówki - 1 szt. bramki do gry w piłkę ręczną

Uzasadnienie realizacji zadania

W ramach inwestycji przewiduje się budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 15 w Grudziądzu, o boisko do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej. Celem zamierzenia inwestycyjnego jest uzupełnienie funkcjonującej już infrastruktury sportowej. Proponowany zakres ma na celu zagospodarowanie terenu wokół istniejącego już boiska i planowanego placu zabaw, który ma być zrealizowany z ubiegłorocznej edycji GBO. Podjęte działania spowodują możliwość realizacji dodatkowych elementów sportowo rekreacyjnych, poprawiających estetykę i bezpieczeństwo danego kompleksu. Uzasadnienie Wykonanie dodatkowych elementów sportowych spowoduje zwiększenie możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży uczącej się w SP nr 15, jak również dzieci z osiedla Kopernika. Realizacja przedmiotowego zadania podniesie bezpieczeństwo ćwiczących osób, zamortyzuje ewentualne upadki oraz podniesie estetykę i wpłynie na ogólny wizerunek szkoły.

Lokalizacja

Okręg Kopernika - Chełmińskie

Adres ul. Bydgoska , 86-300 Grudziądz

Projektowanie uniwersalne

Z projektu będą mogły korzystać wszyscy mieszkańcy miasta.

Koszt brutto

Szacowany koszt przez Składającego 170.000 PLN

Koszt po weryfikacji merytorycznej 170.000 PLN

Załączniki do formularza zgłoszeniowego