4.345.228 PLN

Zegar uliczny przy Wybickiego 6

Akceptacja do głosowania TAK

Dane podstawowe

Numer nadany po weryfikacji 9

Typ zadania okręgowe

Kategoria Mała architektura (place zabaw, ławki)

Autor projektu Paweł Han

Opis

Zwracam się z gorącą prośbą o rozważenie możliwości inicjacji projektu dotyczącego postawienia nowego zegara zewnętrznego przy ulicy Wybickiego 6 w Grudziądzu.

Uzasadnienie realizacji zadania

Niegdyś w tym miejscu istniał zegar, który pełnił nie tylko funkcję praktyczną, ale także stanowił istotny element historycznego krajobrazu miasta. Niestety, z upływem czasu zegar ten uległ zniszczeniu, a jego istnienie zatraciło się w pamięci mieszkańców. Jako aktywny członek społeczności, pragnę zwrócić uwagę na potrzebę przywrócenia tego historycznego elementu do życia. Proszę o rozważenie możliwości podjęcia działań mających na celu postawienie nowego zegara zewnętrznego, który nie tylko przywróciłby funkcję czasomierza, ale również wzbogaciłby nasze miasto o nowy, atrakcyjny element. Takie przedsięwzięcie mogłoby przyciągnąć uwagę mieszkańców i turystów oraz podkreślić bogatą historię naszego regionu. Jestem przekonany, że z Państwa wsparciem i zaangażowaniem uda się stworzyć nowy zegar, który stanie się dumą naszej społeczności. Proszę o rozważenie tej sprawy i ewentualne skonsultowanie jej z odpowiednimi instytucjami oraz organami decyzyjnymi.

Lokalizacja

Okręg Śródmieście - Wyzwolenia

Adres ul. Józefa Wybickiego 6-8, 86-300 Grudziądz

Projektowanie uniwersalne

Tak, projekt uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami i będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców w możliwie najszerszym zakresie. Stojący zegar miejski zostanie zaprojektowany z myślą o dostępie dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zapewnimy, że zegar będzie łatwo czytelny dla osób z problemami wzroku poprzez zastosowanie dużych i wyraźnych cyfr oraz kontrastowych kolorów. Dodatkowo, zadbamy o to, aby elementy kontrolne, takie jak pokrętła do regulacji czasu czy dzwonienia, były łatwo dostępne i zrozumiałe dla osób z różnymi umiejętnościami manualnymi. Nasz projekt uwzględni również bezpieczny dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez odpowiednie umiejscowienie zegara oraz zapewnienie wystarczającej przestrzeni wokół niego. Dzięki tym działaniom, wszyscy mieszkańcy będą mogli korzystać z zegara miejskiego w sposób jak najbardziej komfortowy i wygodny.

Koszt brutto

Szacowany koszt przez Składającego 25.000 PLN

Koszt po weryfikacji merytorycznej 35.000 PLN

Załączniki do formularza zgłoszeniowego