4.345.228 PLN

Modernizacja oraz zwiększenie dostępności miejsc parkingowych na ulicy Śląskiej 5-25 w Grudziądzu

Akceptacja do głosowania TAK

Dane podstawowe

Numer nadany po weryfikacji 11

Typ zadania okręgowe

Kategoria Infrastruktura drogowa (ulice, chodniki etc.)

Autor projektu Kajetan Dobrzyński

Opis

Zadanie polega na wymianie zniszczonej nawierzchni chodnika ora zagospodarowanie nieużytku, gdzie zieleń zanikła oraz usunięciu dzikorosnących chwastów, które ograniczają widoczności w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po chodniku i komfortu użytkowania drogi. Nowa nawierzchnia chodnika oraz nawierzchnia drogi dojazdowej zostanie wykonana z kostki betonowej/brukowej o gr. 6 cm

Uzasadnienie realizacji zadania

Przedmiotowy teren oraz droga dojazdowa do domów należą do bardziej uczęszczanych ciągów komunikacyjnych na osiedlu. Droga prowadzi do pobliskich budynków, z której codziennie korzysta wielu mieszkańców osiedla oraz ulicy. Wymiana nawierzchni terenu oraz poszerzenie fragmentu zatoczki parkingowej z kostki betonowej w znacznym stopniu poprawi komfort dojazdu do miejsc postojowych zlokalizowanych przy drodze. Dodatkowo pozwoli ochronić samochód przed uszkodzeniami związanymi z jazdą służb miejskich podczas zimy oraz udrożni dojazd służb ratunkowych. Natomiast z uwagi, iż nawierzchnia oraz wystająca dzika roślinność ogranicza widoczność realizacja w/w zadania znacznie poprawi bezpieczeństwo pieszych osób korzystających z zatoczki. Projekt zakłada wymianę nawierzchni na jednej działce - ulicy: •działka nr 211/2, obręb 0149 – Właścicielem terenu jest Gmina Miasto Grudziądz (Geoportal360.pl) •działka nr 211/5 obręb 0149 – Właścicielem terenu jest Gmina Miasto Grudziądz (raport.dzialki360.pl) Szacowane wymiary pod miejsce parkingowe: Zdjęcie nr 1 = (20x480)+5000(uzgodnienia) = 14 600 Zdjecie nr 2 = ((20+28)x480)+5000(uzgodnienia)= 28 040 zdjęcie nr 3 = (30x480)+5000(uzgodnienia) = 19 400 Usunięcie Chwastu = 900zł x 1= 900 zł Razem szacowana kwota wynosi 62 940 tyle wynosi kwota bezpieczeństwa i udogodnienia dla mieszkańców.

Lokalizacja

Okręg Mniszek - Rudnik

Adres Śląska 15,16,20 i 22 86-300 Grudziądz

Projektowanie uniwersalne

Projekt uwzględnia osoby niepełnosprawne ponieważ umożliwia bezpieczne pozostawienie oraz bezpieczne wsiadanie do pojazdów, z projektu mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy ulicy śląskiej oraz goście niepełnosprawni.

Koszt brutto

Szacowany koszt przez Składającego 62.940 PLN

Koszt po weryfikacji merytorycznej 150.000 PLN

Załączniki do formularza zgłoszeniowego