4.345.228 PLN

Rejestracja

Dla nowych użytkowników

Regulamin Rejestracji

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych – zwane jako RODO ) przyjmuję do widomości, że dane w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania są przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym: numer telefonu oraz adres e-mail dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności danych w ramach prowadzonych konsultacji wydatków z budżetu Miasta Grudziądza, czyli GBO. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu jest Prezydent Grudziądza z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowa 1. Zgoda jest wyrażona dobrowolnie oraz w każdej chwili może być wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody oraz niepodanie danych osobowych skutkuje zakończeniem prac nad wnioskiem, jeżeli nie ma innych podstaw prawnych do przetwarzania danych. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie: www.bip.grudziadz.pl.

Oświadczam, że jestem mieszkańcem/mieszkanką Grudziądza oraz, że  wszystkie podane w formularzu oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.