4.345.228 PLN

Rusza kolejna edycja Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego - GBO 2024

Już 6 marca br. rozpoczynamy nabór projektów do kolejnej edycji Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego – GBO 2024. Wnioski będzie można składać w terminie do 20 marca 2023 r. do godz. 15.00.  Każdy z mieszkańców będzie miał możliwość złożenia jednego projektu dotyczącego zadania ogólnomiejskiego, jednego projektu dotyczącego zadania okręgowego oraz jednego projektu dotyczącego zadania miękkiego. Wnioski dot. zadań okręgowych mogą składać również wnioskodawcy niebędący mieszkańcami danego okręgu. Wnioski będzie można składać  tylko w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie grudziadz.obywatelski.org. Na realizację zadań w ramach GBO 2024 zaplanowano środki w wysokości 4 316 000,00 zł,  z czego wydzielono 600.000 zł na projekty ogólnomiejskie oraz 60.000 zł na projekty miękkie. Maksymalna wartość projektów ogólnomiejskich w edycji GBO 2024  wynosić będzie 300.000 zł, maksymalna wartość zadań okręgowych  wynosić będzie 170.000 zł. zaś maksymalna wartość zadań miękkich wynosić będzie 20.000 zł. Wszystkie złożone projekty zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej, a wyniki tej weryfikacji zostaną podane do publicznej wiadomości dnia 9 czerwca br. Od tego dnia mieszkańcy będą mieli 8 dni (9.06-16.06.2023r.) na wniesienie odwołania do Prezydenta Grudziądza. Odwołanie należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres obywatelski@um.grudziadz.pl Ostateczne listy projektów, które wezmą udział w głosowaniu zostaną opublikowane 28 sierpnia 2023 r., a o szczegółach dotyczących etapu głosowania będziemy informować mieszkańców w późniejszym terminie.