4.345.228 PLN

Trwa ocena złożonych projektów

W ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2024  zostały złożone 103 projekty, w tym 27  zadań ogólnomiejskich, 10 zadań miękkich. Wszystkie złożone projekty są poddawane ocenie formalnej i merytorycznej, a wyniki tej weryfikacji zostaną podane do publicznej wiadomości dnia 9 czerwca br. Od tego dnia wnioskodawcy będą mieli 8 dni na wniesienie odwołania od negatywnej oceny do Prezydenta Grudziądza ( 09.06 -16.06.2023).