4.345.228 PLN

Wyniki oceny projektów GBO 2024 !

W ramach edycji Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2024 mieszkańcy złożyli 103 projekty zadań. Komisja ds. oceny merytorycznej dokonała oceny projektów, której wyniki prezentujemy poniżej:

- Baza projektów poprawnych,

- Baza projektów odrzuconych,

- Wykaz wszystkich projektów wraz oceną.

Przypominamy, iż od dnia publikacji wyników Wnioskodawcom przysługuje  odwołanie od negatywnej oceny do Prezydenta Grudziądza. Termin na wniesienie odwołania  09.06. - 16.06.2023r.. Odwołanie należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres obywatelski@um.grudziadz.pl