4.345.228 PLN

Rusza kolejna edycja Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego - GBO 2025

Już 11 marca br. rozpoczynamy nabór projektów do kolejnej edycji Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego – GBO 2025. Wnioski będzie można składać w terminie do 25 marca 2023 r. do godz. 12.00.

 Każdy z mieszkańców będzie miał możliwość złożenia jednego projektu dotyczącego zadania ogólnomiejskiego, jednego projektu dotyczącego zadania okręgowego oraz jednego projektu dotyczącego zadania ogólnomiejskiego miękkiego. Wnioski dot. zadań okręgowych mogą składać również wnioskodawcy niebędący mieszkańcami danego okręgu. Do zadań ogólnomiejskich oraz ogólnomiejskich miękkich konieczne jest dołączenie listy poparcia z 10 podpisami mieszkańców (bez podpisu Wnioskodawcy). Wnioski będzie można składać  tylko w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie grudziadz.obywatelski.org.

Na realizację zadań w ramach GBO 2025 zaplanowano środki w wysokości 4 345 228,00 zł,  z czego wydzielono 660.000 zł na projekty ogólnomiejskie w tym 60.000 zł na projekty ogólnomiejskie miękkie.

Maksymalna wartość projektów ogólnomiejskich w edycji GBO 2025  wynosić będzie 300.000 zł, maksymalna wartość zadań okręgowych  wynosić będzie 170.000 zł. zaś maksymalna wartość zadań ogólnomiejskich miękkich wynosić będzie 20.000 zł.

Wszystkie złożone projekty zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej, a wyniki tej weryfikacji zostaną podane do publicznej wiadomości dnia 14 czerwca br. Od tego dnia mieszkańcy będą mieli 8 dni (14.06-21.06.2024r.) na wniesienie odwołania do Prezydenta Grudziądza. Odwołanie należy przesłać  za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie grudziadz.obywatelski.org.

Ostateczne listy projektów, które wezmą udział w głosowaniu zostaną opublikowane 26 sierpnia 2024 r., a o szczegółach dotyczących etapu głosowania będziemy informować mieszkańców w późniejszym terminie.