4.345.228 PLN

Twój okręg

Podział Miasta na okręgi

Granice okręgów i przyporządkowanie ulic do poszczególnych okręgów dla potrzeb budżetu obywatelskiego - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 87/24 Prezydenta Grudziądza z dnia 22 lutego 2024 r. -