4.345.228 PLN

Dokumenty do pobrania

 1. Uchwała Nr LXXXVII/756/24 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego,
 2. Wzór formularza zgłoszeniowego zadania w ramach GBO w wersji doc,
 3. Lista poparcia dla projektów ogólnomiejskich i ogólnomiejskich miękkich,
 4. Oświadczenie właściciela terenu,
 5. Harmonogram
 6. Wzór karty do głosowania,
 7. Umowa użyczenia nieruchomości,
 8. Umowa użyczenia rzeczy ruchomych,
 9. Koszty zadania miękkie,
 10. Zarządzenie Nr 87/24 Prezydenta Grudziądza z dnia 22lutego 2024 r. o naborze wniosków w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok ,
 11. Cennik miejski "Ile kosztuje miasto?" 
 12.  Kontakt do Wydziałów,
 13.  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w zakresie Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego