4.345.228 PLN

Wyniki GBO 2024

Mamy dla Państwa wyniki Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2024.

W tej edycji do realizacji przeszło 39 zadań.

Gratulujemy autorom zwycięskich projektów!

WYNIKI - Zadania ogólnomiejskie

WYNIKI - okręg nr 1

WYNIKI - okręg nr 2

WYNIKI - okręg nr 3

WYNIKI - okręg nr 4

WYNIKI - okręg nr 5

WYNIKI - okręg nr 6

WYNIKI - okręg nr 7

WYNIKI - okręg nr 8

WYNIKI - okręg nr 9

WYNIKI - okręg nr 10

WYNIKI – Zadania miękkie

Przypominamy, że do realizacji w ramach GBO przeznaczone są kolejno te zadania, które uzyskały największą ilość ważnie oddanych głosów, jednak nie mniejszą niż 20, oraz których suma zweryfikowanej wartości mieści się w środkach przyznanych w ramach GBO dla danego okręgu, dla puli środków ogólnomiejskich i dla puli środków na zadania miękkie.

W ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego może być zrealizowany nie więcej niż jeden projekt zlokalizowany na terenie placówki oświatowej w każdym z okręgów (dla zadań okręgowych) i nie więcej niż jeden projekt zlokalizowany na terenie placówki oświatowej dla zadań ogólnomiejskich.