4.345.228 PLN

Lista zadań

Akceptacja do głosowania TAK

Zagrajmy w kosza!

Nadany numer 2

Kategoria Sport (boiska, siłownie plenerowe)

Lokalizacja Teren położony przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Konarskiego.

Autor projektu MAGDALENA SUCHODOLSKA

Opis Celem zadania jest adaptacja terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Konarskiego na boisko do koszykówki. W planach jest przygotowanie podłoża, montaż dwóch koszy oraz piłkochwytów dla zachowania bezpieczeństwa.

Koszt 150.000 PLN (koszt po weryfikacji merytorycznej)

Pokaż projekt
Akceptacja do głosowania TAK

270 nowych drzew dla Grudziądza

Nadany numer 3

Kategoria Zieleń miejska

Lokalizacja Dokładna lokalizacja nasadzeń na terenach należących do miasta zostanie wskazana przez miejskiego Architekta Zieleni na podstawie zgłoszeń od mieszkańców.

Autor projektu Kamil Heyka

Opis Projekt polega na posadzeniu co najmniej 270 nowych drzew na terenie całego miasta w lokalizacjach zaproponowanych przez mieszkańców.

Koszt 300.000 PLN (koszt po weryfikacji merytorycznej)

Pokaż projekt
Akceptacja do głosowania TAK

Oświetlenie boiska przy ulicy Ikara oraz montaż piłkochwytów

Nadany numer 4

Kategoria Sport (boiska, siłownie plenerowe)

Lokalizacja ul. Ikara, 86-311 Grudziądz, działka nr 21/865, obręb 118

Autor projektu Kamil Rychlicki

Opis Zadanie obejmuje montaż oświetlenia ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej przy ulicy Ikara w postaci oświetlenia ledowego o natężeniu minimum 75lx (4 słupy oświetleniowe – 8szt. opraw LED) oraz montaż piłkochwytów wys. 4m od strony ulicy Ikara oraz od strony sąsiedniego bloku mieszkalnego (łącznie ok. 30mb). Oświetlenie boiska zwiększy bezpieczeństwo dzieci i młodzieży korzystających z boiska po zmroku. Oświetlenie powinno włączać się codziennie automatycznie o zmroku i wyłączać automatycznie o godzinie 22 (zastosowany będzie zegar astronomiczny). Nowe oświetlenie będzie podłączone do oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Ikara i ul. Polskich Skrzydeł. Montaż piłkochwytów pozwoli uniknąć wypadania piłek poza obszar boiska, w szczególności w kierunku charakteryzującej się wzmożonym ruchem ulicy Ikara. Piłkochwyty powinny być zamontowane w taki sposób, aby z umożliwiały dostęp do boiska z obu stron.

Koszt 103.700 PLN (koszt po weryfikacji merytorycznej)

Pokaż projekt
Akceptacja do głosowania TAK

Budowa parkingu przy ulicy Karabinierów 2/2F

Nadany numer 5

Kategoria Infrastruktura drogowa (ulice, chodniki etc.)

Lokalizacja Karabinierów 2/2F 86-300 Grudziądz

Autor projektu Jan Sobiecki

Opis Budowa miejsc parkingowych dla mieszkańców Karabinierów 2 i 2F w obrębie działki miejskiej.

Koszt 160.000 PLN (koszt po weryfikacji merytorycznej)

Pokaż projekt
Akceptacja do głosowania TAK

Mural „Chrystian" — założyciel miasta Grudziądza

Nadany numer 6

Kategoria Inne

Lokalizacja 86-300 Grudziądz, ul. Klasztorna 6

Autor projektu Rafał Heidek

Opis Zadanie przewiduje namalowanie muralu przedstawiającego postać Chrystiana na tle mapy z Ziemią Chełmińską.

Koszt 50.000 PLN (koszt po weryfikacji merytorycznej)

Pokaż projekt