4.345.228 PLN

Lista zadań

Akceptacja do głosowania TAK

Zagrajmy w kosza!

Nadany numer 2

Kategoria Sport (boiska, siłownie plenerowe)

Lokalizacja Teren położony przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Konarskiego.

Autor projektu MAGDALENA SUCHODOLSKA

Opis Celem zadania jest adaptacja terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Konarskiego na boisko do koszykówki. W planach jest przygotowanie podłoża, montaż dwóch koszy oraz piłkochwytów dla zachowania bezpieczeństwa.

Koszt 150.000 PLN (koszt po weryfikacji merytorycznej)

Pokaż projekt
Akceptacja do głosowania TAK

270 nowych drzew dla Grudziądza

Nadany numer 3

Kategoria Zieleń miejska

Lokalizacja Dokładna lokalizacja nasadzeń na terenach należących do miasta zostanie wskazana przez miejskiego Architekta Zieleni na podstawie zgłoszeń od mieszkańców.

Autor projektu Kamil Heyka

Opis Projekt polega na posadzeniu co najmniej 270 nowych drzew na terenie całego miasta w lokalizacjach zaproponowanych przez mieszkańców.

Koszt 300.000 PLN (koszt po weryfikacji merytorycznej)

Pokaż projekt
Akceptacja do głosowania TAK

Oświetlenie boiska przy ulicy Ikara oraz montaż piłkochwytów

Nadany numer 4

Kategoria Sport (boiska, siłownie plenerowe)

Lokalizacja ul. Ikara, 86-311 Grudziądz, działka nr 21/865, obręb 118

Autor projektu Kamil Rychlicki

Opis Zadanie obejmuje montaż oświetlenia ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej przy ulicy Ikara w postaci oświetlenia ledowego o natężeniu minimum 75lx (4 słupy oświetleniowe – 8szt. opraw LED) oraz montaż piłkochwytów wys. 4m od strony ulicy Ikara oraz od strony sąsiedniego bloku mieszkalnego (łącznie ok. 30mb). Oświetlenie boiska zwiększy bezpieczeństwo dzieci i młodzieży korzystających z boiska po zmroku. Oświetlenie powinno włączać się codziennie automatycznie o zmroku i wyłączać automatycznie o godzinie 22 (zastosowany będzie zegar astronomiczny). Nowe oświetlenie będzie podłączone do oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Ikara i ul. Polskich Skrzydeł. Montaż piłkochwytów pozwoli uniknąć wypadania piłek poza obszar boiska, w szczególności w kierunku charakteryzującej się wzmożonym ruchem ulicy Ikara. Piłkochwyty powinny być zamontowane w taki sposób, aby z umożliwiały dostęp do boiska z obu stron.

Koszt 103.700 PLN (koszt po weryfikacji merytorycznej)

Pokaż projekt
Akceptacja do głosowania TAK

Budowa parkingu przy ulicy Karabinierów 2/2F

Nadany numer 5

Kategoria Infrastruktura drogowa (ulice, chodniki etc.)

Lokalizacja Karabinierów 2/2F 86-300 Grudziądz

Autor projektu Jan Sobiecki

Opis Budowa miejsc parkingowych dla mieszkańców Karabinierów 2 i 2F w obrębie działki miejskiej.

Koszt 160.000 PLN (koszt po weryfikacji merytorycznej)

Pokaż projekt
Akceptacja do głosowania TAK

Mural „Chrystian" — założyciel miasta Grudziądza

Nadany numer 6

Kategoria Inne

Lokalizacja 86-300 Grudziądz, ul. Klasztorna 6

Autor projektu Rafał Heidek

Opis Zadanie przewiduje namalowanie muralu przedstawiającego postać Chrystiana na tle mapy z Ziemią Chełmińską.

Koszt 50.000 PLN (koszt po weryfikacji merytorycznej)

Pokaż projekt
Akceptacja do głosowania TAK

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP15

Nadany numer 7

Kategoria Mała architektura (place zabaw, ławki)

Lokalizacja ul. Bydgoska , 86-300 Grudziądz

Autor projektu Rafał Heidek

Opis 1. Budowa modułu boiska wielofunkcyjnego o wymiarach ok. 24mx14m, o nawierzchni z trawy syntetycznej z odpowiednimi obrzeżami, w odpowiednim kolorze z zasypem piaskiem kwarcowym na podbudowie z kruszyw sortowanych, zagęszczonych mechanicznie. 2. Naniesienie w obszar boiska odpowiednich linii do siatkówki, koszykówki i gry w piłkę ręczną. 3. wyposażenie boiska w odpowiedni sprzęt: kosze z obręczą do koszykówki -2 szt., słupki do siatkówki - 2szt., siatka do siatkówki - 1 szt. bramki do gry w piłkę ręczną

Koszt 170.000 PLN (koszt po weryfikacji merytorycznej)

Pokaż projekt
Akceptacja do głosowania TAK

Remont nawierzchni pieszojezdni

Nadany numer 8

Kategoria Infrastruktura drogowa (ulice, chodniki etc.)

Lokalizacja 86-380 Grudziądz , ul Chełmińska 108b

Autor projektu Natalia Heidek

Opis Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni na części pieszojezdni łączącej ul. Chełmińską z ul. Kalinkową, na odcinku od budynku mieszkalnego przy ul. Chełmińskiej 108b do ul. Chełmińskiej. Przewidywany zakres robót obejmuje ostatni, niezrealizowany od czasu opuszczenia tego terenu przez Wojsko Polskie, odcinek przedmiotowego ciągu drogowego. Jest to bardzo zurbanizowany obszar miasta, zamieszkiwany przez ok. 1000 osób oraz będący siedzibą kilku podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność usługową, handlową oraz produkcyjną. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż ww. odcinek pieszojezdni stanowi bezpośrednie, najkrótsze w tym rejonie, połączenie komunikacyjne pomiędzy ul. Chełmińską a Kalinkową, co ma duże znaczenie nie tylko dla osób zamieszkujących ten rejon miasta, lecz także jako element komunikacji alternatywnej.

Koszt 170.000 PLN (koszt po weryfikacji merytorycznej)

Pokaż projekt
Akceptacja do głosowania TAK

Zegar uliczny przy Wybickiego 6

Nadany numer 9

Kategoria Mała architektura (place zabaw, ławki)

Lokalizacja ul. Józefa Wybickiego 6-8, 86-300 Grudziądz

Autor projektu Paweł Han

Opis Zwracam się z gorącą prośbą o rozważenie możliwości inicjacji projektu dotyczącego postawienia nowego zegara zewnętrznego przy ulicy Wybickiego 6 w Grudziądzu.

Koszt 35.000 PLN (koszt po weryfikacji merytorycznej)

Pokaż projekt
Akceptacja do głosowania TAK

Przebudowa odcinka drogi przy parkingu leśnym

Nadany numer 10

Kategoria Infrastruktura drogowa (ulice, chodniki etc.)

Lokalizacja Parking leśny przy rondzie ks. Popiełuszki. ul. Stanisława Konarskiego, 86-300 Grudziądz

Autor projektu Patryk Gruszeczka

Opis Zadanie polega na usunięciu starej nawierzchni odcinka drogi przy wjeździe na parking leśny o wymiarach 50 m długości i 7 m szerokości oraz zastąpieniu jego nową nawierzchnią z kruszywa kamiennego, która będzie odpowiednio wyrównana.

Koszt 100.000 PLN (koszt po weryfikacji merytorycznej)

Pokaż projekt
Akceptacja do głosowania TAK

Modernizacja oraz zwiększenie dostępności miejsc parkingowych na ulicy Śląskiej 5-25 w Grudziądzu

Nadany numer 11

Kategoria Infrastruktura drogowa (ulice, chodniki etc.)

Lokalizacja Śląska 15,16,20 i 22 86-300 Grudziądz

Autor projektu Kajetan Dobrzyński

Opis Zadanie polega na wymianie zniszczonej nawierzchni chodnika ora zagospodarowanie nieużytku, gdzie zieleń zanikła oraz usunięciu dzikorosnących chwastów, które ograniczają widoczności w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po chodniku i komfortu użytkowania drogi. Nowa nawierzchnia chodnika oraz nawierzchnia drogi dojazdowej zostanie wykonana z kostki betonowej/brukowej o gr. 6 cm

Koszt 150.000 PLN (koszt po weryfikacji merytorycznej)

Pokaż projekt
Akceptacja do głosowania TAK

Tor rowerowy typu Pumptrack o nawierzchni asfaltowej na osadzie Grud

Nadany numer 12

Kategoria Inne

Lokalizacja Osada Grud, ul. Śniadeckich

Autor projektu Piotr Rohde

Opis Opis zadania Przedmiotem zadania jest sportowy plac zabaw przeznaczony do zbiorowej rekreacji typu "PUMPTRACK". Jest to specjalnie przygotowany tor do bezpiecznej jazdy na rowerze, przeznaczony dla osób w szerokim przedziale wiekowym. Umożliwia rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez pedałowania czy odpychania. Przeszkody z zakrętami tworzą zamkniętą pętlę, po której można jeździć w obu kierunkach. Dokładna specyfikacja znajduje się w załącznikach. Kosztorys: całkowity koszt wykonania 1 metra bieżącego toru wynosi 3000zł brutto, co pozwoli na budowę toru o długości ok 100m

Koszt 300.000 PLN (koszt po weryfikacji merytorycznej)

Pokaż projekt
Akceptacja do głosowania TAK

„RozCZYTAJmy się na Rządzu – po raz drugi”

Nadany numer 13

Kategoria Inne

Lokalizacja Filia znajduje się przy ulicy ks. dr Władysława Łęgi 2 w budynku wolnostojącym, należącym do zasobów spółdzielni mieszkaniowej.

Autor projektu Daria Talpa-Umerska

Opis Celem projektu jest ponowna możliwość zakupu nowości wydawniczych dla Filii nr 8 na os. Rządz. Bogaty księgozbiór będzie dedykowany w szczególności dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych z uwzględnieniem czytelników z niepełnosprawnością wzrokową. Zakup nowości wydawniczych przyczyni się do promowania czytelnictwa, jednocześnie do zwiększenia liczby użytkowników biblioteki.

Koszt 10.000 PLN (koszt po weryfikacji merytorycznej)

Pokaż projekt
Akceptacja do głosowania TAK

Park Tivoli przyjazny Dzieciom oraz dorosłym.

Nadany numer 14

Kategoria Mała architektura (place zabaw, ławki)

Lokalizacja Park Tivoli położony jest na działce miejskiej, pomiędzy ulicami Legionów, forteczna i Słowackiego, obok starego kina Tivoli.

Autor projektu Małgorzata Betlejewska

Opis Stoliki do gry,zjeżdżalnia,konik,huśtawka wahadłowa,urządzenie wspinaczkowe.Betonowe ławki i donice.

Koszt 150.000 PLN (koszt po weryfikacji merytorycznej)

Pokaż projekt
Akceptacja do głosowania TAK

Zakup książek dla użytkowników Filii nr 14 Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu

Nadany numer 15

Kategoria Inne

Lokalizacja ul. Droga Mazurska 2, 86-300 Grudziądz

Autor projektu Małgorzata Kochańska

Opis W ramach projektu przewiduje się zakup książek dla Filii nr 14 Biblioteki Miejskiej – nowości wydawniczych dla dzieci i dorosłych, a także książek z dużym drukiem. Celem projektu jest wzbogacenie księgozbioru, co może przełożyć się na większe zainteresowanie ze strony mieszkańców, wzrost liczby użytkowników biblioteki oraz wyższy poziom czytelnictwa.

Koszt 8.000 PLN (koszt po weryfikacji merytorycznej)

Pokaż projekt
Akceptacja do głosowania TAK

Ścieżka rowerowa prowadząca na Błonia Nadwiślańskie

Nadany numer 17

Kategoria Infrastruktura drogowa (ulice, chodniki etc.)

Lokalizacja Błonia nadwiślańskie

Autor projektu Sławomira Rohde

Opis W ramach GBO, powstała utwardzona ścieżka rowerowa o szerokości 2m. Ze względu na brak środków finansowych, dalsza część ścieżki ma nawierzchnię gruntową, co utrudnia poruszanie się. W ramach projektu, zostanie ona utwardzona - podbudowa z kruszywa betonowego wraz z nawierzchnią z mieszanek naturalnych. Przy ścieżce rowerowej, w okolicy plaży, zostaną ustawione ławki w formie naturalnych kłód lub belek drewnianych, siedziska, kosze na śmieci, stojaki rowerowe.Sposób rozplanowania na podstawie koncepcji sporządzonej na etapie realizacji zadania. Przy ulicy Brzeźnej/Wiślanej, Kalinkowej/żwirownia, zostaną zawieszone na słupach oświetleniowych, tabliczki informacyjne z napisem np: "Plaża 300m ==". Nowa ścieżka na Błoniach, odciąży ruch na górnej ścieżce osiedlowej, z której korzystają również piesi.

Koszt 300.000 PLN (koszt po weryfikacji merytorycznej)

Pokaż projekt